UVJETI KORIŠTENJA – kejt-studio.com 

Uvjeti korištenja su svi uvjeti propisani u kategorijama I do VIII.

I.PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA
Uvjetima korištenja reguliraju se pravni odnosi nastali iz korištenja i/ili uporabe web servisa, svih materijala i objavljenih informacija.
Upotrebljavajući web stranice https://kejt-studio.com  daje se izričit pristanak na poštivanje odredbi ovog ugovora o navedenim uvjetima korištenja. U slučaju da se s istima korisnik ne slaže moli se da ne koristi navedeni internetski portal. Dakle, u slučaju pristupa i/ili korištenja domene https://kejt-studio.com  kao i svih s njom povezanih poddomena, poveznica i pripadajućeg sadržaja, aplikacija, softvera, usluga, materijala, informacija (zajedno „web servis“) koje se omogućavaju putem web servisa bez obzira na način korištenja, daje se izričit, neograničen pristanak na korištenje i uporabu web servisa u skladu sa svim propisanim uvjetima.
Kejt Studio j.d.o.o. ima neograničeno pravo promjene, ograničenja i/ili prestanka pružanja usluge web servisa.
Svi propisani uvjeti i sadržaj podložni su jednostranoj promjeni od strane Kejt Studia j.d.o.o. u bilo kojem trenutku te u navedenom slučaju Kejt Studio j.d.o.o. neće biti odgovoran ni za kakve posljedice proizašle iz promjena. Dan objave na internet stranicama https://kejt-studio.com  smatra se danom stupanja na snagu nastalih promjena.
Svaki pristup na https://kejt-studio.com  bit će zasebna transakcija na koju se odnose propisani uvjeti korištenja.

II. SADRŽAJ, SOFTVER, USLUGE, APLIKACIJE, WEB SERVISA, VIZUALNI IDENTITET
Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici https://kejt-studio.com  isključivo je informativnog karaktera te se kao takav ne smije distribuirati ili neovlašteno koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pisanog odobrenja Kejt Studia j.d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Kejt Studiu j.d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije, vizualni identitet i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

III. JAMSTVO, ODGOVORNOST
U slučaju da je na https://kejt-studio.com  određeni sadržaj preuzet i/ili kreiran od strane drugih poslovnih subjekata koje nisu Kejt Studio j.d.o.o. isti nije odgovoran za navedeni sadržaj, netočnosti, pogreške kao i eventualnu štetu koja iz toga proizlazi.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Kejt Studio j.d.o.o. ne odgovora za bilo koji oblik štete.
U slučaju neovlaštenog /ili nepravilnog korištenja i/ili uporabe sadržaja, materijala, informacija, aplikacije, softvera, vizualnog identiteta, web servisa i/ili u slučaju njihove zlouporabe Kejt Studio j.d.o.o. ima pravo na naknadu štete kao i na svu dopuštenu zaštitu.
Kejt Studio j.d.o.o. ne garantira ispravnost i točnost uporabe te rezultate uporabe bilo kojeg sadržaja dostupnog na https://kejt-studio.com  .
Kejt Studio j.d.o.o. ne odgovora za štete proizašle iz uporabe sadržaja na https://kejt-studio.com  .
Sadržaj na https://kejt-studio.com  pripremljen je pažljivo i stručno međutim Kejt Studio j.d.o.o. ne odgovara za posljedice njegove primjene uz napomenu da su svi podaci dostupni jedino u svrhu informiranja, ali ne i pružanja savjeta i/ili medicinske dijagnoze. Ukazuje se na mogućnost da objavljeni sadržaj nije sveobuhvatan te je ograničen informacijama dostupnima Kejt Studiu j.d.o.o.

IV. POVEZNICE (LINKOVI) I OBILJEŽJA, ROBNE MARKE
Kejt Studio j.d.o.o. nije povezan s web stranicama čije su poveznice objavljene na https://kejt-studio.com , ni na koji način ne odgovara za njihov sadržaj te se pristup istima vrši isključivo na vlastitu odgovornost.
Objava poveznica je isključivo u informativne svrhe te ni u kojem slučaju ne znači da Kejt Studio j.d.o.o. daje dopuštenje za korištenje određenih proizvoda, usluge ili publikacija koje se na njima nalaze.
Ukazuje se da određena imena, grafike, obilježja robnih marki, ikone, dizajn, riječi, naslovi i fraze na https://kejt-studio.com  mogu biti zaštićeni pravima Kejt Studia j.d.o.o. ili drugih pravnih subjekata te nije dopušteno njihovo korištenje u bilo koje svrhe.

V. ZAŠTITA PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
Kejt Studio j.d.o.o. će obrađivati i koristiti prikupljene podatke isključivo u svrhu i za namjenu koja je definirana uvjetima korištenja te u svrhu i namjenu navedenu na https://kejt-studio.com .
Kejt Studio j.d.o.o. će prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa ili podatke navedene na https://kejt-studio.com  samo u slučaju da iste korisnik dobrovoljno dostavi i u svrhu koja je propisana uvjetima korištenja ili definirana na https://kejt-studio.com .
Podatke koji se odnose na način upotrebe web servisa ili bilo koje druge podatke Kejt Studio j.d.o.o. može prikupljati, obrađivati i objaviti. Prilikom objave podaci se mogu objaviti isključivo na način da se ne otkrije identiteta korisnika i/ili osobni podatci koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
Kejt Studio j.d.o.o. prikuplja i bilježi podatke o „Internet Protocol – (IP)“ adresi korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova ili unapređivanja tehničkih aspekata web servisa.
Kejt Studio j.d.o.o. može bilježiti sve podatke o korištenju web servisa od strane korisnika koje podatke može koristiti samo u svrhu unapređivanja svoje usluge te njezine prilagodbe.
Kejt Studio j.d.o.o. se u svakom se trenutku obvezuje poštivati privatnost i anonimnost korisnika. Prikupljene podatke moguće je dostaviti nadležnim tijelima u slučaju da je takva obveza propisana pozitivnim propisima.

VI. COOKIES
Za potrebe omogućavanja funkcioniranja stranice web servisa korisnik daje suglasnost da se na računalo pohranjuje određena količina podatka definirana kao «Cookies».
Cookie je informacija spremljena na računalo korisnika koja informacija je informacija stranice web servisa koji se posjeti.

VII. PROMO AKTIVNOSTI
Upisom na newsletter listu korisnik daje pristanak da ga se kontaktira na način da prima materijale i obavijesti vezane uz promotivne aktivnosti Kejt Studia, a koja se suglasnost može uskratiti bez obrazloženja slanjem obavijesti na e-mail adresu: kejtstudio.bussines@gmail.com
VIII. OPĆENITO
U slučaju spora isključivo je nadležan stvarno nadležan sud u Cakovcu.